İşte Vali Yardımcıları Görev dağılımı!

Kocaeli Vali Yardımcıları görev dağılımı, valilik web sitesinde yayınlandı.

Büyütmek için resme tıklayın

İŞTE VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

Vali Yardımcısı Ekrem Çalık

Görev Bölümü

A. Dışişleri Bakanlığı

Türk Akreditasyon Kurumu,
B. İçişleri Bakanlığı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
C.    Valilik

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü,
İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
Ç. İlçe Kaymakamlıkları                                                              

İzmit Kaymakamlığı

Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy

Görev Bölümü

A. Cumhurbaşkanlığı 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı,
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü,
B. İçişleri Bakanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü,
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,
İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü,  
Ç. Valilik

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
CİMER Birimi,
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,
Açık Kapı Şube Müdürlüğü,
Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü,
D. Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü (AA),
E. İlçe Kaymakamlıkları                                                              

Kandıra Kaymakamlığı,


Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy

Görev Bölümü

 

A. Cumhurbaşkanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),
B. İçişleri Bakanlığı

Strateji Başkanlığı
Araştırma ve Etüt İdaresi Başkanlığı
C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Meteoroloji Müdürlüğü,
Kadastro Müdürlüğü
Ç. Millî Savunma Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili iş ve işlemleri,
Askerlik Şubesi Başkanlığı,
Askerlik Meclisi İş ve İşlemleri,           
Harita Genel Müdürlüğü,
D. Ticaret Bakanlığı

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, 
İl Ticaret Müdürlüğü, 
Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğü, 
D. Valilik

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
E. Yüksek Öğretim Kurumu ve ÖSYM ile İlişkiler

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü,
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü,
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü,
F. İlçe Kaymakamlıkları

Gölcük Kaymakamlığı, 
Dilovası Kaymakamlığı


Vali Yardımcısı Salih Bıçak

Görev Bölümü


A. Adalet Bakanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu,
B. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,
İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı,
C. İçişleri Bakanlığı

Göç İdaresi Başkanlığı,
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,
Ç. Valilik

İl Göç İdaresi Müdürlüğü
 Suriye’den ve diğer ülkelerden ilimize gelen göçmenlerin iş ve işlemlerinin koordinasyonu
İl İdare Kurulu Müdürlüğü, 
İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, 
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü,
5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun İle İlgili Tazmin Komisyonu Başkanlığı, 
İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı,
İdare ve Denetim Müdürlüğü,
Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığı,25.07.2018 tarihli 7145 Sayılı Kanun’un Madde 26/ 8 fıkrası gereğince oluşturulan Mahalli İdareler Kurulu İş ve İşlemleri,
D. İlçe Kaymakamlıkları

Gebze Kaymakamlığı,

Vali Yardımcısı İsmail Gültekin

Görev Bölümü

A. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü
B. İçişleri Bakanlığı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü,
Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Personel Genel Müdürlüğü,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
C. Valilik  

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,
Özel Kalem Müdürlüğünün yazışmaları,
İl Yazı İşleri Müdürlüğü,
Güvenlik İşleri Bürosu
İl Etik Kurulu Başkanlığı
Protokol Şube Müdürlüğü,
AB Temas Noktası,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu,
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
Kocaeli Çevre Koruma Vakfı (KOÇEV)
İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü,
Sınır Yönetimi ve Deniz-Hava Limanları Bürosu,
İzmit Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği,
Kocaeli Liman Başkanlığı,
Kocaeli Liman Mülki İdare Amirliği
Cengiz Topel Havalimanı Mülki Amirliği,
Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğü,
Ç. Diğer Kurum ve Kuruluşlar     

Türkiye Emlak Bankası A. Ş
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
D. İlçe Kaymakamlıkları

Körfez Kaymakamlığı,
Derince Kaymakamlığı                   
 

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan

Görev Bölümü

A. İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı,
KİHBİ Dairesi Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı,
İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı,
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
B. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı,
KOSGEB Doğu ve Batı Müdürlüğü,
TSE Marmara Bölge Koordinatörlüğü,  
C. Millî Eğitim Bakanlığı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı,
Ç. Valilik  

İl Emniyet Müdürlüğü
İl Jandarma Komutanlığı
Sahil Güvenlik 10,15,71 Bot Komutanlıkları,
Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER)
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Milli Müdafaa Mükellefiyet Komisyonu Başkanlığı,
İl İstihbarat Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
Sahil Güvenlik Koordinasyon Kurulu,
İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Kurulu,
Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı,
Jandarma Disiplin Kurulu Başkanlığı,
İl Spor Güvenlik Kurulu,
Özel Güvenlik Kurulu,
D. Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
TÜBİTAK-TÜBİTAK MAM-BİLGEM,
Türk Patent ve Marka Kurumu, 
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) 
Türk Standartları Enstitüsü,
E. İlçe Kaymakamlıkları

Kartepe Kaymakamlığı,


Vali Yardımcısı Şenol Kaya

Görev Bölümü


A. Hazine ve Maliye Bakanlığı  

İl Defterdarlığı, 
Vergi Dairesi Başkanlığı, 
Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, 
TÜİK Bölge Müdürlüğü
B. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden Tetkik Arama Marmara Bölge Müdürlüğü,
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ)
C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kültür Varlıkları Bölge Koruma Müdürlüğü
Kocaeli Röleve Anıtlar Müdürlüğü
Ç. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Karayolları 14. Şube Müdürlüğü,
PTT Başmüdürlüğü, 
DDY Gar Müdürlüğü, 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TELEKOM)
D. Diğer Kurum ve Kuruluşlar     

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
E. Valilik

Enerji Yönetimi Birimi,
Aydınlatma Komisyonu Başkanlığı
F. İlçe Kaymakamlıkları

Başiskele Kaymakamlığı,
Karamürsel Kaymakamlığı
 

21 Eyl 2023 - 14:05 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli TV Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli TV hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli TV editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli TV değil haberi geçen ajanstır.