reklam
reklam
reklam
Haber
09 Ağustos 2014 - Cumartesi 13:27
 
Şiir Nedir?
DİĞER Haberi
Şiir Nedir?

<p>Duygu, çağrışım ve izlenimlerin dizeler halinde dile getirildiği söz sanatıdır şiir.</p> <p>Hiçbir zaman kesin ve tam bir tanımına ulaşılamayan türlerden biridir ve çok genel olarak şiir, düzyazı dışında kalan bir anlatım biçimi olarak nitelendirilebilir. Ama şiiri düzyazıdan ayıran yegâne özelliği, dizeler halinde yazılması değildir. Diğer yazınsal türlerden farklı olarak şiirde çağrışım, imge, sezgi, duyular, duygular önemli bir yer tutar.</p> <p>Anlatım daha kapalı, söyleyiş daha müzikal ve etkili, duygular daha güçlü, algılar daha ön plandadır.</p> <p>Şiirde tanrısal bir yücelik, büyüleyici bir güzellik, çözülemez bir gizem, sözcükleri ve sesleri birbirinden ayrılamaz bir ezgi vardır.</p> <p>Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve <abbr title="fikirsel">düşünsel</abbr>deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır.</p> <p>Behçet Necatigil’in şiirle gerçeklik ve bilgi arasında kurduğu bağ da İlhan Berk’inkine benzer: “<em>Şiir bir sorun, bir durum üzerine ölçülü konuşan, susunca da bizim düşünmemizi bekleyen bir olgunluktur, bir kıvamını bulmadır</em>” derken şairin söylediği, sadece sanatçının değil, okurun da şiire kattıklarını düşündürür.</p> <p>Şiiri diğer türlerden ayıran en önemli fark, gerçeği imgelerle anlatması ve her okuyanda farklı bir etki, izlenim, çağrışım yaratmasıdır. “Güneş batıyor” cümlesi, duyan her kişi tarafından aynı şekilde algılanırken “Gün çingeneler gibi göçebeydi ufukta” (Cahit Sıtkı Tarancı) dizesinin her duyanda farklı bir etki yaratması, imgenin gücünü gösterir.</p> <p>Şiirsel sözün düz yazısal sözden en büyük farklarından biri de, şairin sözcüklerin ezgisini yakalamasıdır. İlk anda müzikal etkiyi sağlayan şeyin ölçü ve uyak olduğu düşünülebilir ama modern şiirde bu türden biçimsel öğeleri<a title="cümlenin öğeleri" href="http://www.cokbilgi.com/yazi/cumlenin-ogeleri/">i</a>n hiç kullanılmadığını anımsamak gerekir. Yine de şiirsel etkiyi sağlayan nedir o halde? Fuzulî’nin bir gazelinde geçen “<em>Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım</em>” dizesindeki müziği yaratan sadece vezin olabilir mi? sözcüklerlerin yerini değiştirirsek, sadece vezin  mi bozulur? Dizenin ruhunda da büyük bir değişiklik oluşmaz mı? Benzer şekilde Cemal Süreya’nın art arda gelen yirmi şiirinin son dizesini oluşturan “<em>Keşke yalnız bunun için sevseydim seni</em>” dizesinde ölçüden de uyakian da fazlası yok mu?</p> <p>İnsanoğlunun ilk edebi yaratısı, şiirdir aslında. Ve başlangıçta, şiir, dans, müzik, tiyatro daima iç içedir; yüzyıllar geçtikçe bu sanatsal etkinlikler birbirinden ayrılır ama birbiriyle bağı yine de hiç kopmaz. Nitekim edebiya<a title="edebiyat nedir" href="http://www.cokbilgi.com/yazi/edebiyat-nedir/">t</a>ta ilk kuramsal değerlendirmeleri içeren Poetika adlı eserinde Aristoteles, “<strong>şiir</strong>” derken tiyatrodan söz etmektedir; çünkü Antik Yunan’da tiyatro ve şiir birbirini tamamlayan türlerdi.</p> <p>HAYDİ ŞİMDİ ŞİİR YAZALIM....</p>
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: Şiir, Nedir?,
Yorumlar
Haber Yazılımı