reklam
reklam
Haber
12 Ağustos 2016 - Cuma 16:05
 
"Meslektaşımıza Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz"
DİĞER Haberi
"Meslektaşımıza Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz"

<p><span>"Kocaeli Gazeteciler Cemiyetimiz üyesi ve İHA Gebze temsilcisi Samet Kahraman, bir olay ile ilgili haber yapmak için gittiği Gebze Center AVM’de güvenlik görevlilerinin engellemelerine ve saldırısına maruz kalmıştır.</span></p> <p><span></span></p> <p><span>Bugün saat 16.00 sıralarında üyemiz ve meslektaşımız Samet Kahraman, AVM’de meydana gelen bir olay nedeniyle sadece halkı bilgilendirmek görevini yerine getirmek adına olay mahaline gitmiştir.</span></p> <p><span></span></p> <p><span>Burada güvenlik görevlileri tarafından engellenmiş ve sonrasında AVM dışına bir uygulama ile dışarıya çıkarılmıştır.</span></p> <p><span>Daha önceki olaylarda da olduğu gibi maalesef yasa ve yönetmeliklerle görev sahaları ve yaptırımları belli olan güvenlik görevlileri meslektaşlarımıza bundan önce olduğu gibi bugünde aynı muameleyi yaparak hadlerini ve yasaların verdiği yetkiyi de aşmışlardır. </span>Gebze Center AVM yetkililerinin derhal bu güvenlik görevlileri hakkında gerekli yaptırımı yapmalarını, toplumu bilgilendirme görevi bulunan biz gazetecilere de nasıl yaklaşım içersinde olmaları gerektiği de kendilerine bildirilmelidir. Artık ülkemizde ve kentimizde özel güvenlik görevlileri ile ilgili bu tip durumlara rastlanmaması için şirketlerinde gerekli eğitimleri daha etkin vermelerini talep ediyoruz. Üyemiz ve meslektaşımız Samet Kahraman’ın Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması sonrasında da konunun takipçisi olacağımızı ayrıca belirtmek isteriz. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak aşağıda belirttiğimiz Anayasa’nın 28 maddesi gereği tüm haklarımızı da sonuna kadar kanunlar çerçevesinde arayacağımızı da belirtmek isteriz."</p> <p></p> <p><span>                                               Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili</span></p> <p><span>                                                                   LEVENT ALTUN</span></p> <p><span></span></p> <p><b><span>MADDE 28</span></b><span>. – Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.</span></p> <p><span>(İkinci fıkra mülga: 3.10.<span class="wmi-callto">2001-4709</span>/10 md.)</span></p> <p><span>Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.</span></p> <p><span>Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır.</span></p> <p><span>Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.</span></p> <p><span>Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.</span></p> <p><span></span></p> <p><span>Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırk sekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.</span></p> <p><span></span></p> <p><span>Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır. </span>Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır.</p>
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: "Meslektaşımıza, Yapılan, Saldırıyı, Kınıyoruz",
Yorumlar
Haber Yazılımı