reklam
reklam
reklam
reklam
Haber
13 Aralık 2019 - Cuma 13:24
 
Dev Sempozyumda Servet-i Fünun Konuşulacak!
Gölcük Belediyesi, Uluslararası Türk Dili Edebiyatı Servet-i Fünun Sempozyumu gerçekleştirecek. Sempozyuma 15 profesör, 11 doçent, 8 öğretim görevlisi, 1 araştırmacı ve 1 yazar sunum yapmak üzere davetli olarak katılacak
GÜNDEM Haberi
Dev Sempozyumda Servet-i Fünun Konuşulacak!

Gölcük Belediyesi, 20-21 Aralık tarihleri arasında Uluslararası Türk Dili Edebiyatı Servet-i Fünun Sempozyumu gerçekleştirecek. Program öncesinde Gölcük  Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer dün Örcün Sultan Hatun Konağı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek program hakkında bilgi verdi. Açıklamada Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt yer aldı. Başkan Sezer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:” Güzel Türkçe’mize Gölcük ilçesinden katkı sağlayacağız. Serveti Fünun çok önemlidir. Türk edebiyatının en uzun süren 47 yıl yayınlanan dergisidir.  Serveti Fünun önemi büyük. Peki Gölcük ile olan bağlantısı nedir? Serveti Fünun Dergisinin imtiyaz sahibi olan Ahmet İhsan Toksöz Değirmenderelidir. Toksöz sebebiyle çok sayıda yazar buraya gelerek çalışma yapıyordu. Sempozyumda Serveti Fünun dergisinin 256. Sayısının hem orijinalini sergilenecek hem de bir kopyası  256 adet basıldı, katılımcılara verilecektir.  

ÇOK SAYIDA AKADEMİSYEN KATILACAK


Ülkemizin edebiyat alanındaki önemli akademisyenlerinin Gölcük’te bir araya geleceği ‘Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Servet-i Fünun sempozyumuna Türkiye'nin önde gelen öğretim üyeleri olan, 15 profesör, 11 doçent, 8 öğretim görevlisi, 1 araştırmacı ve 1 yazar sunum yapmak üzere davetli olarak katılacak. Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kırgızistan ve KKTC ülkelerinden gelecek akademisyenler de uluslararası sempozyumda yer alacak ve 8 oturumda, 37 ayrı sunumu iki gün içerisinde gerçekleştirecekler. Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi’nin yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle çok sayıda akademisyen de sempozyumu izleyecekler.”

Program akışı şöyle:


AÇILIŞ:  20 Aralık 2019 Cuma/10:00-11:15

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

AÇILIŞ OTURUMU

20 Aralık 2019 Cuma/ Saat: 11:20-12.20

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

Prof. Dr. M.Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü)

"Modern Türk Edebiyatının Gelenek Güzergâhı İnişler ve Yokuşlar"

ÖZEL OTURUM (Servet-i Fünûn)

20 Aralık 2019 Cuma /Saat: 14:30-15.45

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

 1-Oturum/ Oturum Başkanı (Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk)

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk: “Servet-i Fünun Dergisinde Yayınlanan Reklamlar Işığında Abdülhamit Dönemi Tüketim Kültürü”


Doç. Dr. Halim Kara: “Emperyalizm Çağında Başkent İstanbul'dan Dünyaya Bakmak: Servet-i Fünun'da Dünya Haberleri"

Doç. Dr. Konul Hacıyeva “Servet-i Fünûn Dönemi Aydınları Süleyman Nazif ve M. Fuad Köprülü'nün Azerbaycan Şairlerine Yönelik Araştırmaları Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın: “ Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebiyat Bilimiyle İlgili Bilinmeyen Üç Yazısı”

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak: “Servet-i Fünûn’un (1896-1901) Coğrafyası ve Edebiyat Tarihini Yeniden Düşünmek

20 Aralık 2019 Cuma / Saat: 16:15-17:30

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

2-Oturum/ Oturum Başkanı Prof. Dr. Şaban Sağlık

Prof. Dr. Şaban Sağlık: “Servet-i Fünûn Romanı Türk Romanı mı Türkçe Roman mı”?

Prof. Dr. Beyhan Kanter: “Servet-i Fünûn Romanında Kırık Gönüller Hasta/Yaralı Bedenler”


Doç. Dr. Mehmet Güneş: “Ayın Sûretinde Özyurdu ve Anneyi Bulmak Halid Ziya’nın ‘Onu Bekler’ Hikâyesi, Ahmet Haşim’in Şi’r-i Kamer Adlı Şiir Kitabı ve Radu Mihaileanu’nun Bir Şans Daha Filminde Ay İle Söyleşi”

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Doğan: “Halit Ziya’nın Tutunamayan Hikâye Kahramanları”

Dr. Şaban Bıyıklı: Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın “Edebiyat-ı Cedide'nin Otopsisi" Adlı Eserine Göre Servet-i Fünun Edebiyatını Hazırlayan Sosyopolitik ve İktisadi Şartlar

21 Aralık 2019 Cumartesi / Saat: 9:30-10.45

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

3-Oturum / Oturum Başkanı (Prof. Dr. Alaattin Karaca)

Prof. Dr. Alaattin Karaca:  Ahmet İhsan Tokgöz’ün Anılarında Devrin Matbuat Ortamı”


Doç Dr. Ahmet Koçak: Servet-i Fünûn Sahibi Ahmet İhsan Avrupa’yı Nasıl Gördü ya da Bir Osmanlı Aydınının Avrupa İzlenimleri

Dr. Öğr. Üyesi: Oğuz Polatel: Arşiv Belgeleri Işığında Ahmet İhsan (Tokgöz) ve Basım Faaliyetleri

H. İhsan Sönmez: Ahmet İhsan Tokgöz ve Servet-i Fünûn Yazarlarının Yerel Düşünce ve Sosyal Dönüşüme Etkileri ”

21 Aralık 2019 Cumartesi / Saat: 11:15-12.25

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

4-Oturum / Oturum Başkanı (Prof. Dr. Muharrem Dayanç)

Prof. Dr. Yakup Çelik: “Servet-i Fünûn Döneminin Türk Şiir Geleneğinde Yaptığı Değişimler”


Prof. Dr. Muharrem Dayanç: “Tevfik Fikret’in Düşünce Dünyasındaki ‘Ana Kırılma’ Üzerine

Prof. Dr. Hilmi Uçan: “Tevfik Fikret Şiiri ve Metinlerarası İlişkiler”

Doç. Dr. Turgay Anar: “Görsel Sanat Eserleri Şiirlerde Nasıl Dile Gelir?: Servet-i Fünûn Şiirinde Ekfrasis”

Dr. Öğr. Üyesi Birol Bulut : “Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Perspektif"

21 Aralık 2019 Cumartesi/ Saat: 14:00-15.15

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

5.Oturum / Oturum Başkanı (Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu)

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu: “Tevfik Fikret’in ve Mehmet Akif’in Şiir Kitaplarının Başındaki Okurlara Seslenen Bentlerin Karşılaştırılması”

Prof. Dr. İhsan Safi: “Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Abdülhak Hamid Tarhan”


Prof. Dr. Muhammed Gür: “Süleyman Nazif’in Gözüyle Servet-i Fünûn”

Doç. Dr. Ali Kurt : “ Cenap’ın Şiirindeki Rûh-i Kâinat Düşüncesinin Kökenleri”

Doç. Dr. Yasin Beyaz: “Cenap Şehabettin'in Mısır, Irak ve Suriye Seyahat Notları”

GENEL OTURUM

Edebiyat

21 Aralık 2019 Cumartesi

Saat: 9:30-10.45

Yer: Gölcük Kongre Sarayı

1.Oturum

Oturum Başkanı ( Prof. Dr. Zeki Taştan)

Prof. Dr. İhsan Safi: “Makber’de İman, İsyan ve Küfür”

Prof. Dr. Zeki Taştan: Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası ve F. Scott Fitzgerald’ın Muhteşem Gatsby Adlı Romanlarında Miras Yedilik ve Züppelik


Doç. Dr. Gulnoz Sattarova: “Özbek-Türk Öykülerinde Tipik Benzerlikler”

Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Aslan:  “Necip Fazıl Kısakürek'in Hikâyelerinde Otobiyografinin Terapötik Fonksiyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Özer:  “Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Aşk”

Dil

21 Aralık 2019 Cumartesi

Saat: 11:15-12.25

Yer: Gölcük Kongre Sarayı

2.Oturum

Oturum Başkanı ( Prof. Dr. Musa Duman)

Prof. Dr. Musa Duman: “ +LA Zarf Yapım Eki Yaşıyor mu?"

Doç. Dr. Yakup Yılmaz: “Türkiye Türkçesinin Genel Sözlüklerinde Etimolojik Göndermeler”

Dr. Öğr. Üyesi Elmira Tölökova: “Kırgız Türkçesinde ve Kültüründe ‘Su’ kavramı alanı”

21 Aralık 2019 Cumartesi

Saat: 14:00-15.15

Yer: Gölcük Kongre Sarayı

3.Oturum

Oturum Başkanı  (Prof. Dr. Hayati Develi)

Prof. Dr. Hayati Develi: “Yeni Türkçenin Oluşumda Servetifünûn'un Etkisi"

Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler:  “Hikâye-i Dendâniye Nüshalarının İncelenmesi ve Yeni Bulunan Nüshasının Tanıtımı”


Prof. Dr. Mustafa Balcı: “İsmet Özel’in ‘Cinayetler Kitabı’nda Söz Varlığı"

Doç. Dr. Meqsud Selim: “1949 Sonrası Çin'deki Yeni Uygurca  Çalışmaları ve Gelişmeler”

Kaynak: Editör:
Etiketler: Dev, Sempozyumda, Servet-i, Fünun, Konuşulacak!,
Yorumlar
Haber Yazılımı