); //$('"ogle +
nsajdoğru şi Mide görKütülenmuni iİlli>br/>Namaz Vakle ti Har3K04:27RStcle/trK06:04RStcle/trK13:12RStcle/trK16:58RStcle/trK20:06RStcle/trK21:35RStcle/trK
  • BAŞTOPÇU,KARTEPE'Yİ KARIŞ KARITEh1anpenu"><dispot">content="Milletvekili Baştopçu, Kartepe’yi karış karış gezdi Ak Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu, Ak Parti Kartepe İlçe Başkanlığı’nca düzenlenen program çerçevesinde ilçede bir dizi incel</p>Hr_mediv><di class="5 Şufen 2013 SaaastO5:ustos 20r_mediv><divm.tr/mal_header"><a rel="noblank;}); $(t="_bla}); $(t=iv.htmlTavscaepElass="twilTop: _panrr"GYORUM YAP>Facebook</a><a rel="noblank"}); ="_bl"}); =iv.htmlTavscaepElass="twiltavscae">TavscaepEl>Facebook</a><a rel="noblankyaarrkisi.html"azf olmss="twiyaarrom/shq=h&isle.php>"azf ol>Facepenu"><dihit">Bu, Gün 368 kez ok=n Doltur</p>Haos 20r_mediv><difuncti#></li><li><a target=on $(thdifuncti('ss(', 1000); retua menu_a0ef="http:/tp://www.facebook.com/shom/scontent="http://www.kocaelitv.com.tr/haber/bastopcu-kartepeyi-karis-karis-gezdi-h16caelitv" title='da Punctş="noblank" cltle="Facebook"'da Punctş>Faceboi><li><a target=on $(thdifuncti('ts(', 1000); retua menu_a0ef="ht "http://twitter.cut t=content="BAŞTOPÇU,KARTEPE'Yİ KARIŞ KARIŞ GEZDİ - Kocaeli &om/scontent="http://www.kocaelitv.com.tr/haber/bastopcu-kartepeyi-karis-karis-gezdi-h16caelitvTwitter'da Punctş="noblankt title="Twitter'da Punctş>Faceboi><li><a target=on $(thdifuncti('gs(', 1000); retua menu_a0ef=k = "https://plus.google.com/scontent="http://www.kocaelitv.com.tr/haber/bastopcu-kartepeyi-karis-karis-gezdi-h16caelitvoogle +Phtt'da Punctş="noblank" class>oogle +Phtt'da Punctş Punctş>Facea></dispan"noblank"emizNewsA/spanı Sayfa">boy_);})="_blankv."; );})=of"><img src="http://www.kocaelitv.cohCtr/img/haber/bastot:90pBontent="BAŞTOPÇU,KARTEPE'Yİ KARIŞ KARIlgo Yr_mediv><div."; p );})i<follof"><img src="http://www.kocaelitv.cohCtr/img/haber/bastot:90pBontent="BAŞTOPÇU,KARTEPE'Yİ KARIŞ KARIlgo Ya></di!--print iİlvascv></div><Cbsy_yaai"ediv><divCbsy_yaai"eif1.gife: tr:k').cn arp>Haparp> content="Milletvekili Baştopçu, Kartepe’yi karış karıHaparp> ş gezdi Ak Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu, Ak Parti Kartepe İlçe Başkanlığı’nca düzenlenen program çerçevesinde ilçede bir dizi incelyle.e tinde ulredu. Ak PartiKonedcaepe İlçeyaŞükrü Ak abalıhanleyada makem Yta="lyle.e indn Vi Miletvekili Baştopçu, Kartilgaca rr"m konulara="önemillaçıhlamalirtiaptı.Haparp> ş gezdi Ak Parti Kartepe İlçeyaHasan"Kata=z incevesi teİlilatıli><efm Alanlaaşkrln" i ş gezdi Ak Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Banlun bir dizi incelyle.e tierçKonedcaepe İlçeyaŞükrü Ak abalıhada helimre ulredu. Ak PartiSemt>Gizlkpenmak celyle.eicripevesindki "em("uorm Aa b İlay i content="Milletvekili Baburada yet"Mil tindn bilga alırkdn vatata=İlaraada geçmitleolsun dl tk tierç ulredu. Kartepbiniz sada pezdiil tie hüküm.e ç veyşmalireyahakkm Ala bilga ver"m etvekili Badaha sr süAk PartiKonedcaepe İlçeyaŞükrü Ak abalıhanleym konuğu Hata.iKonedcaepç veyş "Form Aeyaselamloyıpahaalan srr i content="Milletvekili Bamakemla devnenindn lyle.e ssi Bz sada evesi g0edemia=""tilgaci"önemillaçıhlamalirla bulredu. Haparp> Konedcaepç veyşmalireyainchay ta geçireldüzenjm.trz kekm Alanltakip ettmak is bonusuei content="Milletvekili Ba Kartepteİlilatıl=""tbeledcaenin uyum iİaelierççok g0zri, izm.e tinde ulredukForm Aeyasöyledc. Ak PartiSemt>Gizlkpenmak anlndeacMilserapos izm.einin gle-lmuni yön0ede om.tnltalep.trz Sağlıhletlçeynaa="";tmak is ie({ nindn content="Milletvekili Babu konuun bizzen akipçini Hatağreu vurguladı.Haparp> Son g0e tieak kçok /><eyşşlem konulareyaa Bz sada yaluelanltaşk Paşk konusunaada değlndn content="Milletvekili BaYüksek HızveyaTr"m Penjms anlħeamonta vekçok önemill ilzenjm Hatağreu vurgulayleak, “Bu konuda valimizinabüyükşütfebeledcae b İlçeym Mesajhv><ascaee ti ortada. Penjm tamamlolgPoaşkAlanlg0zri, ileser ortay="çıhk = . Aullçeylanlalansaj; var ı’nca m çerçrçz skıli>kipçilmak mizi devneni;tmreceğlz” dedc. Haparp> Ak PartiRahmcae Mahantes anlndehoyırsam r itladameyaMehm.e Öberi,i><efm Alanliaptıreylanlvekeğlilm öğe.eims izm.ei gle-len"Kam r Öberi,Anadolu SağlıhlMetr/k Lisms anlħ de omzdn content="Milletvekili Blveke İlçer Ak abalıha=""tKata=zanleya KartepMonta Eğlilm Mırü Mustafa Canz sza=""tOkul Mırü Hüly="Yelok "aşai kaşşledı.etvekili Baok=luliaptır i cehm.e Öberianli İrtibalaaa Byleak “Nei kdr hoyırveyabir itlliap Kopyz sayfa.eöyleni çok g0zri,bir ok=lulkazolgPormansazlanldoloyı p/k çok k>Üyħeahoyır duiz sayflalddClaz sayfa.Sizekçok teİekkürnindrim” dedc. Haparp> Ak PartiKonedcaepe İlçeyaŞükrü Ak abalıhanlaada evesindeDerbent vekAr"uonbeyanlndeyİşlmaz sış0eülen yurtForm A b İlay Paşk müjdtfen ver"m content="Milletvekili Baöğe.nci ti de"lyle.e indv clböyleni g0zri,bir ok=lda ok=ma emlçeya uldukForm iİllo"Form kçok ş "sveyagörığ0eü ie({ ni;tm.ınak Cami anlndeoş dıhlarm kC=ma namazeyaa dm Alanlvefae indn Bier/k Özlçe Banlm A cenaninei ktşleeak kekm Auorm Aa b İsağlıaşk dl tk tierç ulre i content="Milletvekili BayPaşkşlı hCery="rPa="m cem(ae t nde iltfen Bsohb.e i;tm.</p>Haos 20r_mediv><dia}); $(r"20r_mediv><dia}); $(rd="headh3ediv><di$("t="_bla}); $("#> YORUMLAR ispan"noblankuae"></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitv.com.tr/giris.html" title="Giriş Yap">Üye Girispanı"r3K</css" /><script language="javascript" type="text/jav $mouseover(fuctiog_a}); ')rc/jquerEasyCh({'maxry.js':().to,'maxry.jsWarno', : 980}_yok.j }); }); <v></div>Top: _v.com id=ediv><dia}); _v.com id= <v></div>Top: _panrr"Gara_div"><foa}); _v.co"/div>Top: _v.co"ara_form" methK<tr=1,K<trK<tdenolspan="2"eif1.gif: 'no',-abso0">Bu, Kocae="Lüta İşlmedı. Kak="LütfSiza İtfeİsyChamotfen ?id="bul"tcle/trK<trK<tdenu"><divoass="Koclız"="g_ad"o"Lütfen:</"Koclarama();--><met_ad"/div>t_ad"/div><dia_ut typ"><input typsize="35Haber ara" ma60d="arananlgo Yatcle/trK<trK<tdenolspan="2"K<tt tle.t --><met_a}); "/div>t_a}); "/div><dia_ut typnols="45Hashow="5/lif1.gif" styl63"width:500p12"wid float="disn ar/tt tle.t Yatcle/trK<trK<tdenu"><divoass="Koclız"="g_n"; "GÖ0tfen Güve:</"Koclaramg"noblank"_n"; "lif1.gifth:500p2"wid g' : 0-k').c:5heighof"><img src="http://www.kocaelitv.cform_isled7dbd7u2t=t:90pxhata = tImagndki kve kelimeyi yris.htmlxhata = tImagndki kve kelimeyi yr/arama();"><input type="tex"_n"; "ldiv>t_n"; "ldiv><dia_ut typber ara" ma5/lif1.gif" styl7"widfloat=k').;yris.htmlxhata = tImagndki kve kelimeyi yr falocap.tttmlofflgo Yatcletcleama();"><inpsibiliype="texidd="aranane.phpr/arama();"><inpsibiliype="texg_turd="arananhength="20" /><button type= /><metaydepe="subtaydepe=div><di$falnt=on $(thdif).vay(e.ph,0)"GÖerrl"> </tcle/trK</tr=1,K<abutton></for></for></forspan"noblank"emizNewsA/spanı" /><//css" /><script language="javascript" type="text/jav $mouseover(fuctioclassaj')rc/jquerEasyCh({'maxry.js':().to,'maxry.jsWarno', : 980}_yok.j }); }); <v></olK107i" style="dis;= <v></div>tavscae"ediv><dia}); $(rd="headr_mediv><di p$("u/5"a</li><li><a target="_blanpe="text/j:;yris.htmlKemant=on $(thdi"#tav'#eman()"ediv><diakemant=olK107ig' : 0:1wid float=k').cn arspanid="bul"spanı"aaramg"noblank<img id="logo" src="http://www.kocaelitv.com.trk/img/l/sAr3KOEZDİ - Kocaeli Tavscaep_hatuHar3K<a></dih5>Bu, KocaikAr kdrşşeyi a Öbtie"h5l_ra_dira_form" metho /><metavscae_v.co"/div>tavscae_v.co"K<tr=1,enu"><di=""; vtr=1ass=trK<tdenu"><divoa_tdli" sminizYatcletcleama(); /><met_i"; "ldiv>t_i"; "ldiv><dia_ut typ"><input typsize="35Haber ara" ma60d="arananlgo Yatcle/trK<trK<tdenu"><divoa_tdliEütfe"Lütfen Yatcletcleama(); /><met_z."; "ldiv>t_z."; "ldiv><dia_ut typ"><input typsize="35Haber ara" matent="arananlgo Yatcle/trK<trK<tdenu"><divoa_tdliAr kdrşşeyi m A " smiYatcletcleama(); /><met_gi"; "ldiv>t_gi"; "ldiv><dia_ut typ"><input typsize="35Haber ara" ma60d="arananlgo Yatcle/trK<trK<tdenu"><divoa_tdliAr kdrşşeyi m A E-Mtfe"LütfYatcletcleama(); /><met_g."; "ldiv>t_g."; "ldiv><dia_ut typ"><input typsize="35Haber ara" matent="arananlgo Yatcle/trK<trK<tdenu"><divoa_tdliV.jsa="Lütfen MeYatcletclett tle.t --><meclassaj"ldiv>t_assaj"ldiv><dia_ut typnols="45Hashow="5/lif1.gif" styl40"width:500p12"wid float=k').;yar/tt tle.t Yatcle/trK<trK<tdenu"><divoa_tdliÖ0tfen GüveYatcletcleamg"noblank"_n"; "lif1.gifth:500p22wid float=k').;yhof"><img src="http://www.kocaelitv.cform_s=t&isl39f76f8u5tyt:90pxhata = tImagndki kve kelimeyi yris.htmlxhata = tImagndki kve kelimeyi yr/arama();"><input type="text_n"; "ldiv>t_n"; "ldiv><dia_ut typber ara" ma5/lif1.gif" styl7"widfloat=k').; g' : 0-k').:2heighis.htmlxhata = tImagndki kve kelimeyi yr falocap.tttmlofflgo Yama();"><inpsibiliype="text_turd=div>t_turd="arananhengthama();"><inpsibiliype="text_id"ldiv>t_idd="aranane.phpr/arama();"><inpsibiliype="text_id2"ldiv>t_id2t="arananlgo Y="20" /><button type= /><metgoerr"ldiv>tgoerr"ldiv><di$falnt=on $(thdif).vatavscae(e.ph)"GÖerrl"> </tcle/trK</tr=1,K<abutton></for></for></for!-- Gün oku v></oovascv></div><dieditor"ldiv>n(){ $(1QolK107i" style="dis;wsAr3K» EditörKüen İtik ti Y="20" / /><melse; $('#eman"ldiv>n(){ $('#eman"l><butt="20" ">Xl"> </r3K<r_menu"><dihCbsyal_hei><li><a target="_blank" hsrc="http://www.kocaelitm.tr/iak-pezdinin-aeni-myksi-belli-Hata-h240"3.tr/arsiv.htmlAK gezdiħeaYeni MYKz sBelli Oatali<follof"><img src="http://www.kocaelitv.cohCtr/ireturiak-pezdinin-aeni-myksi-belli-Hata_877/bastot:90pAK gezdiU,KARTneaYeni MYKU,KARTz sBelli Oatalgo Yanıh5l_hei><li><a target="_blank" hsrc="http://www.kocaelitm.tr/iak-pezdinin-aeni-myksi-belli-Hata-h240"3.tr/arsiv.htmlAK gezdiħeaYeni MYKz sBelli OataliAK gezdiU,KARTneaYeni MYKU,KARTz sBelli OataYanı"h5l_li></ul></div><divCbsyal_hei><li><a target="_blank" hsrc="http://www.kocaelitm.tr/ibsyC-feto-s});sturmalirinin-10-ayu/5-bi clcosa-h23995ler/izmit.html" ştep_etö S});olturmalireym A 10 Aylıhlei clçosali<follof"><img src="http://www.kocaelitv.cohCtr/ireturibsyC-feto-s});sturmalirinin-10-ayu/5-bi clcosa_112/bastot:90p" ştep_etö S});olturmalireym A 10 Aylıhlei clçosalgo Yanıh5l_hei><li><a target="_blank" hsrc="http://www.kocaelitm.tr/ibsyC-feto-s});sturmalirinin-10-ayu/5-bi clcosa-h23995ler/izmit.html" ştep_etö S});olturmalireym A 10 Aylıhlei clçosali" ştep_etö S});olturmalireym A 10 Aylıhlei clçosaYanı"h5l_li></ul></div><divCbsyal_hei><li><a target="_blank" hsrc="http://www.kocaelitm.tr/ibsyC-"retzolga-bekel-et-ve-kirmizi-et-fiyatFori-h23994ler/izmit.html" ştepRretzolgaBekel Et vekK Mrm Mesa Et FiyatForPoli<follof"><img src="http://www.kocaelitv.cohCtr/ireturibsyC-"retzolga-bekel-et-ve-kirmizi-et-fiyatFori_291lbastot:90p" ştepRretzolgaBekel Et vekK Mrm Mesa Et FiyatForPolgo Yanıh5l_hei><li><a target="_blank" hsrc="http://www.kocaelitm.tr/ibsyC-"retzolga-bekel-et-ve-kirmizi-et-fiyatFori-h23994ler/izmit.html" ştepRretzolgaBekel Et vekK Mrm Mesa Et FiyatForPoli" ştepRretzolgaBekel Et vekK Mrm Mesa Et FiyatForPoYanı"h5l_li></ul></div><divCbsyal_hei><li><a target="_blank" hsrc="http://www.kocaelitm.tr/i15-temmuz-gazisinin-aa Bzini-ozp://olgelertip-mertezi-sarge-h23926ler/izmit.html15 Temmuz Gazisinin Ya Bz sam kÖzri,OEZDİ -TıpaMertezi SargPoli<follof"><img src="http://www.kocaelitv.cohCtr/ireturi15-temmuz-gazisinin-aa Bzini-ozp://olgelertip-mertezi-sarge_019lbastot:90p15 Temmuz Gazisinin Ya Bz sam kÖzri,OEZDİ -TıpaMertezi SargPolgo Yanıh5l_hei><li><a target="_blank" hsrc="http://www.kocaelitm.tr/i15-temmuz-gazisinin-aa Bzini-ozp://olgelertip-mertezi-sarge-h23926ler/izmit.html15 Temmuz Gazisinin Ya Bz sam kÖzri,OEZDİ -TıpaMertezi SargPoli15 Temmuz Gazisinin Ya Bz sam kÖzri,OEZDİ -TıpaMertezi SargPoYanı"h5l_li></ul></div><divCbsyal_hei><li><a target="_blank" hsrc="http://www.kocaelitm.tr/icumhurbaskani-erdogan-yeniili-ak-pezdi-genp:/baskani-h23913.tr/arsiv.htmlCumhurbaİlçeyaErdHğan,aYenindn AK gezdi Genp:pe İlçeyli<follof"><img src="http://www.kocaelitv.cohCtr/ireturicumhurbaskani-erdogan-yeniili-ak-pezdi-genp:/baskani_069lbastot:90pCumhurbaİlçeyaErdHğan,aYenindn AK gezdi Genp:pe İlçeylgo Yanıh5l_hei><li><a target="_blank" hsrc="http://www.kocaelitm.tr/icumhurbaskani-erdogan-yeniili-ak-pezdi-genp:/baskani-h23913.tr/arsiv.htmlCumhurbaİlçeyaErdHğan,aYenindn AK gezdi Genp:pe İlçeyliCumhurbaİlçeyaErdHğan,aYenindn AK gezdi Genp:pe İlçeyYanı"h5l_li></u" /></!--sonde/oo vasc" /></!--ortala(){v></oovasc" /></!--a(){v></oovascv></div>footer"20r_mediv><difooter"20r_mediv>footerv id="ust_menu"><ul class="site_menu"><li class="foto"><a target="_blank" href="http://www.kocaelitv.com.tr/fotograflar.html" title="Foto Galeri">FOTO GALERİ</a></li><li class="video"><a target="_blank" href="http://www.kocaelitv.com.tr/videolar.html" titler"2VİDEOBÖLGEr">WEB TV</a></li><li class="ilan"><a target="_blank" href="http://www.kocaeliti"Resmi.tr/arsiv.htmlSti e="Resmi S>FOT e=LANNLI YAYIN</a></li><li class="firma"><a target="_blank" href="http://www.kocaelitvirmalirtograflar.html"ı veRehb"Foto İRMA REHB>FOTO GALERİ</a></li></ul><ul class="ust_menu"><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitv.com.tr/iletisim.html" title="İletişim">İletişim</a></li><li class="arsiv"><a target="_blank" href="http://www.kocaelitv.com.tr/arsiv.html" title="Arşiv">Arşiv</a></li><li class="mobil"><a target="_blank" href="http://m.kocaelitv.com.tr/" title="Mobil Site">Mobil Site</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelithCer-duütf.tr/arsiv.htmlHCer Duütf">HCer DuütfHail Site</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitnamaz-vakle ti yin-akisi.htmlNamaz Vakle ti ">Namaz Vakle ti Hail Site</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitv.com.tr/konu/1-kunye.html" title="Künye">Künye</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitv.com.tr/konu/3-yayin-akisi.html" title="YAYIN AKIŞI">YAYIN AKIŞI</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitv.com.tr/konu/5-gizlilik-politikasi.html" title="Gizlilik Politikası">Gizlilik Politikası</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitv.com.tr/giris.html" title="Giriş Yap">Üye Girişi</a></li></u!-- footerv id=/oo vascamg"noblankfooterv<img id="logo" src="http://www.kocaelitv.com.tr/img/logo.png" title="Ana Sayfa" alt="Ana Sr_mediv><diaLüt arstrongKOEZDİ -lar"strongK<parp>Yeni Gölcük="Llu Üztrz San/ko Mahantes <brna D-130 Ak ayLlu Cd. N0:1ustp>Haparp>rstrongKTrtiba :r"strongK 0262 335 25 25Haparp>rstrongKFax :r"strongK 0262 335 48 88Haparp>rstrongKEütfe:r"strongK m.tr/@tp://www.kocaeliHapar/li><li><a target="_blank""Gi="_blank" href="http://www.kocaelitsi"em(p.tr/arsiv.htmlSide/Horitk Poli ÜNBÖFOTTI">DİLO/li><li><a target="_blankrssi="_blank" href="http://www.kocaelitrssform_itr/m=vCbsyasiv.htmlHCocaeli RSS">HCocaeli RSSDİLOspan"noblank"emizNewsA/spanı" /></r_mediv><difooter_kat"ana_menu"><ul><li><a target=menu_a0ef="http://www.kocaele titvuretp://www.kocaele toi_a0efrr"GÖ0efrrRSİTESİ</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitvsolgs-k2.tr/arsiv.html"solgşAnasolgşRSİTESİ</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitsiyaset-k3.tr/arsiv.htmlSiyaset">SiyasetRSİTESİ</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaeliteglilm-k5.tr/arsiv.htmlEğlilm">EğlilmRSİTESİ</a></li><li><a target=lesheet" href="http://www.kocaelitvurkcae//w0.tr/arsiv.htmlTürkcae="TürkcaeRSİTESİ</a></li><li><a target=lesheet" href="http://www.kocaelitdunya-k9/dilovasi.html"Kün"An"Kün"RSİTESİ</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitskoc//w2.tr/arsiv.htmlSkoc">SkocRSİTESİ</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitsagu/5-k7.tr/arsiv.htmlSağlıheaSağlıhRSİTESİ</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelitekonomi-k4.tr/arsiv.htmlEkonomi">EkonomiRSİTESİ</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.kocaelityasam-k8yin-akisi.html"aşam">"aşamRSİTESİ</a></li><li><a target=favicon" href="http://www.kocaelitmagazin//wwww.kocaele toiMagazin">MagazinELİ SPOR</a></r_menu"><div class="sosyal_header"><a rel="noblank" class="face" href="https://www.facebook.com/kocaelitv" title="Facebook">Facebook</a><a rel="noblank" class="twit" href="https://twitter.com/Kocaeli_Tv" title="Twitter">Twitter</a><a rel="noblank" class="google" href="#" title="Google +">Google +</span"noblank"emizNewsA/spanı" /><//pan"noblank"emizNewsA/spanı" /></!-- .footer/oo vascr_mediv><difooter_bottom#></li><li><a target="_blankgoo pen(a menu_a0ef="htvCbsysondemittpr Sirfacevlhref="# Gün sondemi,, Gün kelimleym M,, Gün text/ji">HCocate"ndemiDİLO/li><li><a target=div>);ft=favicon" href="httpr Sirfacevlhref="#Kpr Si İnternet Hizm.e tii">Web Tasareym, Web Yelimleym>Facepenu"><dicopy">2016 ©,OEZDİ -Tv</p>Haos 20" /></!-- #footer/oo vasc); }); a').each(f,s,o,g,r,a,m){i['oogle fa"lyticsObject']=r;i[r]=i[r]||ouseover(fun(i[r].q=i[r].q||[]).push(><lu idts)},i[r].l=1*new Ddy'));a=s.credy'Edizint(o), m=s.li>EdizintsByTagName(o)[0];a.async=1;a.d="lg;m.parintNode.insertBtibre(a,m) }) apos =,docu idt,'); });','e" href="htt" clas-a()lyticsrfacea()lyticsrjs','gas('mga('credy'ng' UA-88270732-1'' : fals('mga('sendng' : geview'k.j }); }); <" /></!--a(){ id=/oovasc"></hı"h.ko>